Suleskard vannverk

Pga store problemer med private fjellbrønner i Suleskardsområdet planelgger nå Favoritthytten å bygge et nytt stort vannverk med kapasitet til å forsyne hele Sulsekard  – Ådneramsområdet.

Det er skrevet en intensjonsavtale med Sirdal kommune om overtakelse av dette vannverket så snart det er ferdig bygd.

Vannverket er planlagt ved utløpet av Romarsjødn sør for forsvarets bygninger.

 

Trykk her for å se tegning som i tillegg til planlagt vannverk også viser ny planlagt trase for vannledningene.