Private vannprøver

Privatpersoner har anledning til å sende deres vannprøver sammen med kommunens når disse sendes til laboratoriet vårt for analyse. Dersom dette er ønskelig, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 38 37 90 00 eller med driftsoperatør på mob. 97 02 28 27 for nærmere avtale, samt informasjon om priser på aktuelle analyser.