Ousdal Vannverk

» Produsert mengde i 2003 var på 892m³
» I gjennomsnitt 4,6m³/pr døgn.
» Maksmengde 20m³/pr døgn.
» Kapasitet ca 1m³/pr time.
» Tilkoplet: 9 abonnenter.