Lunde/Skeie Vannverk

» Produsert mengde i 2003 var på 2783m³.
» I gjennomsnitt 7,6m³/pr døgn
» Maksmengde 29m³/pr døgn
» Kapasitet ca 5m³/pr time
» Tilkoplet: 15 abonnenter