Fidjeland Vannverk

  • Fidjeland får vannet levert fra Sinnes vannverk og Fidjeland vannverk er kun reservevennverk. Vannet pumpes via trykkøkningspumper til høydebassenget like bak hotellet på Fidjeland