Tonstad Renseanlegg

» Mekanisk renseanlegg(ett av de eldste i Vest Agder) med resipient i Sirdalsvann.

» Renseanlegget tilfredstiller ikke nye krav og det er planlagt nytt renseanlegg på Tonstad.

» Tonstad Renseanlegg – Oversikt

Om ønskelig kan du lese mer om sak vedrørende det nye renseanlegget her . For å se på forprosjektet trykker du her.