Handeland renseanlegg

 • Artikkel kommunalteknikk (PDF)
 • Artikkel 1 fra Teknisk ukeblad(PDF)
 • Artikkel 2 fra Teknisk ukeblad(PDF)
 • Last ned Utslippstillatelse   Handeland 
 • Brosjyre Handeland Renseanlegg (PDF)
 • Oversiktsbilde av renseanlegget
 • – Slik virker det kjemiske rensetrinnet-Actiflo(PPT)
 • Handeland renseanlegg eies og driftes av Sirdal kommune. Renseanlegget er bygget på grunnlag av kommuneplanen som åpnet for en stor turistsatsing i Øvre Sirdal med hovedvekt på hytteutbygging. Renseanlegget erstatter og 3 eksisterende renseanlegg som legges ned. 

  DSCF0296.JPG      

  Renseanlegget ligger på Handeland, ca.2,5km nord for Dorgefoss og ca. 3km sør for Tjørhom. Hele Sira-vassdraget er regulert på grunn av utbyggingen til Sira-Kvina kraftselskap. Renseanlegget er derfor plassert på Handeland, nedstrøms Tjørhom kraftstasjon. Dette området er den delen av Sira-vassdraget med størst vannføring pga utløpet fra Tjørhom kraftverk. Plasseringen er og gjort med tanke på at hoveddelen av vannføringen deretter blir ledet gjennom tunneler til Tonstad kraftstasjon. Eventuelle problemer nedover i Sira-vassdraget pga utslipp fra Handeland renseanlegg og liten vannføring pga regulering av vassdraget er dermed borte.

  Tilknytningene til renseanlegget består i hovedsak av hytter og noe hotellvirksomhet. Det er forholdsvis få helårsboliger tilknyttet anlegget. Det forventes en omfattende hytte- og hotellutbygging i årene fremover. Renseanlegget er bygget med kapasitet for fremtidig utbygging.

  Handeland renseanleggHandeland renseanlegg mottar svært varierende vannmengder. Det høye antallet hytter som er tilkoplet gjør at belastningen i sommerhalvåret kan variere fra minimal belastning i ukene til middels belastning i helgene. I vinterhalvåret kan belastningen variere fra minimal belastning i ukene til meget høy belastning i helgene. Maks belastning, som er den dimensjonerende belastningen, vil kun være opptredende i vinterferie og påskeuken. Det er derfor satset på prosesser som er i stand til å møte slike utfordringer.

  Anlegget er dimensjonert for en organisk belastning på 5000 personenheter og hydraulisk belastning på 7500 personenheter. Renseanlegget vil motta avløpsvann fra Ådneram øverst i Sirdal, ca 20km nord for renseanlegget, og områdene nedover til Handeland.

  Handeland renseanlegg

   

  Renseanlegget er bygget som en ordinær industrihall og prosessenhetene er prefabrikkert og montert inn i hallen. Hallen er bygget etter valgte renseprosesser. I tilknytning til prosesshallen er det bygget et servicebygg med kontrollrom, spiserom, laboratorium og garderober. Anlegget er bygget med 2 parallelle linje med mekanisk, biologisk og kjemisk rensing. Anlegget kan kjøres med en linje om gangen, vekselvis, eller begge linjene samtidig ved høy belastning. Hver linje er dimensjonert til 82m3/t, totalt 164m3/t.

  Pr. utgangen av 2005 kan det antas at tilkoplingsprosenten vil være ca 85 % fritidsbygg/hytter og ca. 15% helårsboliger.