Øksendal Renseanlegg

» Total mengde kloakk i 2003 var på ca 800m³

» Produserer ca 40m³ slam hvert år

» Biologisk renseanlegg med resipient i Øksendalstjønn

» Tilkoplet: 8 abonnenter

 

» Øksendal Renseanlegg – Oversikt