Tjørhom

Denne pumpestasjonen er som Nesset og Sageneset pumpestasjoner en tørroppstilt avløpspumpestasjon med eget evakueringssystem i tilfelle sugerørene skulle «slippe» vannet.

Stasjonen pumper avløpsvannet til Handeland renseanlegg. 

 Copy of P1010023.JPG Bilde: Tjørhom pumpestasjon