Sageneset

Sageneset er også en tørroppstilt avløpspumpestasjon av typen ABS, med eget evakueringssystem hvis sugerørene skulle «slippe» vannet. 

P1010020.JPG Bilde 1: Tørroppstilte pumper

Denne pumpestasjonen har en kapasitet på 22,8 l/s, og pumper avløpsvannet mot Tjørhom pumpestasjon.

                                P1010019.JPG Bilde 2: Sageneset pumpestasjon