Ådneram

Ådneram avløpspumpestasjon er en tørroppstilt pumpestasjon med eget evakueringssystem hvis sugerørene skulle «slippe» vannet. Stasjonen mottar avløpsvann fra Ådneramsområdet, og har en pumpekapasitet på 9,5 l/s. Avløpsvannet pumpes herfra videre til Suleskard pumpestasjon(tidligere et renseanlegg som er ombygd til en pumpestasjon).

Trykk her for bilde av stasjonen