Tilbudsgrunnlag utvidelse Handeland renseanlegg

22.06.2017

UTVIDET TILBUDSFRIST

Endring i A2, side 3:

Tilbudsfristen utløper Fredag 18.08.2017 kl 12:00.
Tilbudsåpning finner sted hos Sørvestkonsult AS samme dag kl 13:00. Bare representanter fra byggherren kan være til stede på åpningen.

Forhandlinger vil foregå på rådhuset/ alternativt hos Sørvestkonsult torsdag 24.08. og fredag 25.08.2017.

16.06.2017

GRUNNLAGSTEGNINGER FRA B1- OPPRINNELIGE TEGNINGER

Zip fil med scannede tegninger fra byggentreprenørkontrakt:

Scannet fra B1

12.06.2017

A2- FRISTFORLENGELSE FOR UTLEGGING AV DOKUMENTER
Fristen forlenges fra 15.06 2017 til 01.07 2017

12.06.2017

Multiconsult utførte 23.05.2017 grunnboringer på skisserte områder for utvidelse:

314016-RIG-RAP-001_rev_00

09.05.2017:

Zip fil med resultater fra prøvetaking uke 9, 2017 (25.02.-05.03.) Vinterferie for Rogaland:

Prøveserie uke 9 2017

Kart over tomt:

Teknisk kart over tomt

Reguleringsplan

Ortofoto

21.04.2017:

Zip fil med tegninger av anlegget. Vi beklager kvaliteten på tegningene, vi har dessverre ikke funnet noe bedre i vårt arkiv:

Tegninger prosess

07.04.2017:

Tilbudsgrunnlag

01 – Flytskjema – Hovedprosesser

D2.2.1 – Kopi av annonse i Doffin

D2.2.2 – HMS-erklæring

D2.2.3 – Maks. time pr. døgn Handeland renseanlegg 2014

D2.2.4 – Utbtggingsalternativ 2

D2.2.5 – Utbyggingsalternativ 3

D2.2.6 – Utbyggingsalternativ 4

Comments are closed.

-->