Vannlekkasje Ousdal

Vannforbruket i Ousdal har økt med urimelig store mengder den siste måneden.

Vi ber derfor om at alle abonnenter snarest mulig kontrollerer sine ledninger for å se om det har oppstått lekkasjer i løpet av vinteren. Evt. åpne kraner må stenges da vannverket ikke har kapasitet for annet enn normalt vannforbruk.

Vi ber samtidig alle abonnenter være observante overfor tilkoblede stikkledninger til hus som er ute av bruk, driftsbygninger o.l. Vannforsyningen i området er meget sårbar for lekkasjer. Boliger som ikke er i bruk skal kobles fra kommunalt nett. Dvs at stikkledningen må graves opp, kappes og tettes i tilkoblingspunktet til hovedledningen.

Evt. henvenvendelser kan rettes VA-vakttelefon: 97022827

Comments are closed.

-->