Tilbudsgrunnlag utvidelse Handeland renseanlegg

22. juni 2017

22.06.2017

UTVIDET TILBUDSFRIST

Endring i A2, side 3:

Tilbudsfristen utløper Fredag 18.08.2017 kl 12:00.
Tilbudsåpning finner sted hos Sørvestkonsult AS samme dag kl 13:00. Bare representanter fra byggherren kan være til stede på åpningen.

Forhandlinger vil foregå på rådhuset/ alternativt hos Sørvestkonsult torsdag 24.08. og fredag 25.08.2017.

16.06.2017

GRUNNLAGSTEGNINGER FRA B1- OPPRINNELIGE TEGNINGER

Zip fil med scannede tegninger fra byggentreprenørkontrakt:

Scannet fra B1

12.06.2017

A2- FRISTFORLENGELSE FOR UTLEGGING AV DOKUMENTER
Fristen forlenges fra 15.06 2017 til 01.07 2017

12.06.2017

Multiconsult utførte 23.05.2017 grunnboringer på skisserte områder for utvidelse:

314016-RIG-RAP-001_rev_00

09.05.2017:

Zip fil med resultater fra prøvetaking uke 9, 2017 (25.02.-05.03.) Vinterferie for Rogaland:

Prøveserie uke 9 2017

Kart over tomt:

Teknisk kart over tomt

Reguleringsplan

Ortofoto

21.04.2017:

Zip fil med tegninger av anlegget. Vi beklager kvaliteten på tegningene, vi har dessverre ikke funnet noe bedre i vårt arkiv:

Tegninger prosess

07.04.2017:

Tilbudsgrunnlag

01 – Flytskjema – Hovedprosesser

D2.2.1 – Kopi av annonse i Doffin

D2.2.2 – HMS-erklæring

D2.2.3 – Maks. time pr. døgn Handeland renseanlegg 2014

D2.2.4 – Utbtggingsalternativ 2

D2.2.5 – Utbyggingsalternativ 3

D2.2.6 – Utbyggingsalternativ 4

Kapasitetskontroll av vannett Tonstad

07. mars 2012

I forbindelse med vannettsimulering av ledningsnettet på Tonstad skal vi utføre en kapasitetskontroll av ledningsnettet.

Kontrollen utføres torsdag 08.03.2012 mellom kl 5 og 6 om morgenen.

Vi vil åpne ventiler med vannverket og ved Finsnes (YX- stasjonen). Kontrollen vil medføre trykkfall på ledningnettet, og kan medføre utspyling av sedimenter i vannrørene. Brunt vann kan forekomme i morgentimene.

Vannforbruk i vinterferien 2012

05. mars 2012
Vannforbruk februar

Vannforbruk februar

Vinterferien i Rogaland var i år i uke 8. Som vanlig var det mange folk i hyttene rundt i Øvre Sirdal. Søndag 19. februar er det registrert et døgnforbruk på 1325 m3, fordelt på 1374 registrerte abonnenter utgjør dette et døgnforbruk på ca 1000 liter pr abonnent pr døgn.

Det skal ikke ha vært folk i alle hytter. Vi gleder oss til påskeferien!

VA messe på Tunga 30.08.2011

19. august 2011

2011-Info-messe-TonstadVi håper på at bransjen stiller opp, og at dette kan blir en ny tradisjon!

Vannlekkasje Ousdal

12. april 2011

Vannforbruket i Ousdal har økt med urimelig store mengder den siste måneden.

Vi ber derfor om at alle abonnenter snarest mulig kontrollerer sine ledninger for å se om det har oppstått lekkasjer i løpet av vinteren. Evt. åpne kraner må stenges da vannverket ikke har kapasitet for annet enn normalt vannforbruk.

Vi ber samtidig alle abonnenter være observante overfor tilkoblede stikkledninger til hus som er ute av bruk, driftsbygninger o.l. Vannforsyningen i området er meget sårbar for lekkasjer. Boliger som ikke er i bruk skal kobles fra kommunalt nett. Dvs at stikkledningen må graves opp, kappes og tettes i tilkoblingspunktet til hovedledningen.

Evt. henvenvendelser kan rettes VA-vakttelefon: 97022827